Defibrillaattori

Lähde: Suomen AED-yhdistys, AEDRY ry

Kun sekunnit ratkaisevat...

Kuka tahansa voi saada äkillisen sydänpysähdyksen koska tahansa ja missä tahansa esimerkiksi rytmihäiriön aiheuttamana ilman aikaisempaa sydänsairautta. Yleisin äkillisen elottomuuden aiheuttaja on sydäninfarkti.

Sydänpysähdyspotilaan ensimmäinen auttaja on yleensä maallikko, eli tavallinen kansalainen, jolla ei ole terveydenhuoltoalan koulutusta.

Käyttäjää neuvovien defibrillaattoreiden avulla myös maallikko voi defibrilloida, eli antaa sähköshokin rintakehän läpi sydämeen.

Suomessa kokee äkillisen sydänpysähdyksen sairaalan ulkopuolella noin 3500 ihmistä vuodessa.

Tällä hetkellä äkillisen sydänpysähdyksen saaneista potilaista selviytyy n. 10%. Näiden potilaiden ennustetta voidaan parantaa monikymmenkertaisesti julkisiin tiloihin asetetuilla maallikko-defibrillaattoreilla (AED) ja kouluttamalla kansalaiset niiden käyttämiseen.

Defibrillaattoria suositellaan kaikkialle missä ambulanssin vasteaika on yli 5 minuuttia.

Mikäli maallikko-defibrillaattorit yleistyvät ja motivointi sekä koulutus onnistuvat voi se tarkoittaa Suomessa jopa yli 1000 pelastettua ihmishenkeä joka vuosi.

Suurin osa sydänpysähdyspotilaista tarvitsee defibrillointia, eli sähköshokin antamista rintakehän läpi sydämeen, ennen kuin sydämellä on mahdollisuus käynnistyä uudelleen.

Jokainen minuutti, jonka defibrillaatio viivästyy, heikentää potilaan ennustetta 10-15%.

Tärkeimmät sydänpysähdyspotilaan ennusteeseen vaikuttavat tekijät ovat

  • nopea havaitseminen
  • avun hälyttäminen
  • välittömästi aloitettu peruselvytys
  • mahdollisimman varhainen defibrillaatio

Tämä merkki osoittaa defibrillaattorin sijainnin:

Kuva AED-defibrillaattori