Koulutus

Sydänpysähdys – sekasorto sydämessä

Oikeat tiedot ja taidot PELASTAVAT ihmishenkiä!

Sydänpysähdyksen sattuessa on kiire! Jokainen minuutti on arvokas.

Koulutuksemme ”Oikeat tiedot ja taidot pelastavat ihmishenkiä”

Koulutuksen tarkoitus on antaa osallistujalle sellaiset tiedot ja käytännön harjoitus, joiden avulla hän koulutuksen suoritettuaan osaa ja uskaltaa ryhtyä toimenpiteisiin onnettomuustilanteessa.

Koulutukseen kuuluvat aina:

 • Ruotsin painelu-puhalluselvytysneuvoston sertifioiman kouluttajan johtama koulutus
 • Osallistujien toimintaan ja toiveisiin sopeutettu sisältö
 • Potilaan tajunnantason arviointi
 • Hengityksen tarkistaminen
 • Pätevyys antaa painelu-puhalluselvytystä itsenäisesti
 • Vakaaseen kylkiasentoon asettaminen
 • Tietoa AED-laitteesta (automatisoitu ulkoinen defibrillaattori)
 • Kuvitteellinen defibrillaattorin käyttötilanne
 • Tietoa hengitystietukoksesta
 • Tietoa selkään annettavista lyönneistä ja vatsan painalluksista

Sydänturvallisella työpaikalla täyttyvät seuraavat vaatimukset:

 • Äkillisen sydänpysähdyksen hoitoon on olemassa toimintatavat ja valmius.
 • Äkillisen sydänpysähdyksen yhteydessä tehtävään hälytykseen on olemassa strategia.
 • Painelu-puhalluselvytys voidaan aloittaa viipymättä.
 • Defibrillaattorihoito annetaan viiden minuutin kuluessa.
 • Koko henkilökunta tietää, missä defibrillaattori on ja osaa käyttää sitä.

Ruotsin painelu-puhalluselvytysneuvoston suuntaviivat painelu-puhalluselvytykseen ja defibrillaattorin käyttöön yhteiskunnassa:

Äkillisen, odottamattoman sydänkohtauksen saanut potilas saa parasta mahdollista hoitoa.

 • Painelu-puhalluselvytyksen aloitus yhden minuutin sisällä.
 • Soitto hälytysnumeroon 112 yhden minuutin sisällä.
 • Defibrillaatio viiden minuutin sisällä.
 • Painelu-puhalluselvytystä ja defibrillaattorin käyttöä suositellaan harjoiteltavan ainakin kerran vuodessa.

Jos haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä:

sähköposti: info@plusab.fi tai puhelin 0400 409 287